Prevádzka vody a kanalizácie pre domácnosti

! ! !  Od 19.12.2018 až do odvolania, naša spoločnosť nevydáva stanoviská a vyjadrenia k akémukoľvek konaniu v lokalite Miloslavov  ! ! !